TRIDUUM PASCHALNE: Wielki Czwartek 2011
Dodane przez Tymyk dnia 21 kwiecień 2011 - 01:23:49
Z Ewangelii według Św. Mateusza - 26, 1 - 30:

OSTATNIA WIECZERZA

Przygotowanie Paschy
17 W pierwszy dzień Przaśników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali Go: «Gdzie chcesz, żebyśmy Ci przygotowali Paschę do spożycia?» 18 On odrzekł: «Idźcie do miasta, do znanego nam człowieka, i powiedzcie mu: "Nauczyciel mówi: Czas mój jest bliski; u ciebie chcę urządzić Paschę z moimi uczniami"». 19 Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus, i przygotowali Paschę.

Wyjawienie zdrajcy
20 Z nastaniem wieczoru zajął miejsce u stołu razem z dwunastu . 21 A gdy jedli, rzekł: «Zaprawdę, powiadam wam: jeden z was mnie zdradzi». 22 Bardzo tym zasmuceni zaczęli pytać jeden przez drugiego: «Chyba nie ja, Panie?» 23 On zaś odpowiedział: «Ten, który ze Mną rękę zanurza w misie, on Mnie zdradzi. 24 Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak o Nim jest napisane, lecz biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził». 25 Wtedy Judasz, który Go miał zdradzić, rzekł: «Czy nie ja, Rabbi?» Odpowiedział mu: «Tak jest, ty».

Ustanowienie Eucharystii
26 A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: «Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje». 27 Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: «Pijcie z niego wszyscy, 28 bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. 29 Lecz powiadam wam: Odtąd nie będę już pił z tego owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić go będę z wami nowy, w królestwie Ojca mojego». 30 Po odśpiewaniu hymnu wyszli ku Górze Oliwnej.


Wielki Czwartek

PRZYGOTOWANIE CIEMNICY I GROBU PAŃSKIEGO - KULISY :)

Od samego początku tegorocznego Wielkiego Tygodnia ruszyły ostre prace nad przygotowaniem dekoracji wielkanocnych, czyli Ciemnicy i Grobu Pańskiego :) Przez kilka dni głównym dyrygentem, który kierował około 15-osobowym gronem młodzieży sercańskiej... i kapłanów, był ks. Artur Wójcikowski SCJ - wikariusz odpowiedzialny za dekoracje w naszym kościele. Mimo wielu śmiechów, choć okazja nie była sama w sobie do śmiechu, bo cel był bardzo poważny, udało się im coś, co nieco stworzyć ;) Z jakim efektem? Zobaczcie sami ;) (tekst - Tomek Siedlecki, zdjęcia - Marcin Nieradko)

GALERIA ZDJĘĆ


WIELKI CZWARTEK 2011

Dzisiaj, tj. 21 kwietnia 2011 roku uczestniczyliśmy w obchodach Wielkiego Czwartku, podczas którego 2000 lat temu Chrystus ustanowił jednocześnie Sakramenty Kapłaństwa i Eucharystii. W związku z tym dzień ten jest bardzo ważny dla wszystkich księży i zakonników. Na pamiątkę tego wydarzenia we wszystkich kościołach, w tym także i naszym odbyła się uroczysta Msza Święta wieczorna pod przewodnictwem ks. proboszcza Władysława Ostrowskiego SCJ. Na jej początku 11 kapłanów pracujących w naszej bełchatowskiej parafii sercańskiej usłyszało wyjątkowe życzenia od swoich parafian, również od ludzi młodych, których reprezentantami byli członkowie naszego Ruchu Sercańskiej Młodzieży: Julita Guc, Kinga Kępa, Marta Koszek, Mateusz Kurpet i Kasia Ryszczyk. Na koniec wielkoczwartkowej uroczystości Najświętszy Sakrament został przeniesiony przez księży do Ciemnicy - miejsca będącego symbolem modlitwy Chrystusa w Ogrodzie Oliwnym oraz jego pojmania przez żołnierzy. O godz. 21:00 odbyła się tam Godzina Święta, którą przygotował i poprowadził RSM na czele z ks. Adamem Gucwą SCJ. (tekst - Kinga Kępa, zdjęcia - Tomek Siedlecki)

Drodzy Kapłani Bożego Serca!

Pan Jezus ustanowił sakrament, który ma przedłużać Jego ofiarę krzyża po wszystkie czasy.
Każdego z Was wybrał, by Kościół żył przez Eucharystię.

Za Księdzem Arcybiskupem Wojtyłą chcemy Wam Kapłani powiedzieć:
„Chrystus każdego z Was w szczególny sposób odszukał,
nazwał po imieniu, wezwał, abyście opuszczając inne dążenia i zadania,
jakie stają przed człowiekiem w życiu ziemskim, oddali się bez reszty
na służbę Jemu i Jego Kościołowi; na służbę zbawienia”.

Życzymy zdrowia, sił, zapału i spotkania ze Zmartwychwstałym Panem.
Miłości prawdziwej i dobroci. Niech każdy, kto się znajdzie wśród Waszej Rodziny Zakonnej,
znajdzie tam Boga Żywego. Niech Chrystus, Najwyższy Kapłan, Wam wciąż błogosławi.
Jego łaska niech rozpala Wasze serca do bezwarunkowego, ciągłego składania daru z siebie Bogu i braciom.

Na ten trud w modlitwie Was, Kapłani, powierzy Ruch Sercańskiej Młodzieży.

GALERIA ZDJĘĆ